Persbericht

Meest gestelde vragen over HFR niet opgestart op 20 januari 2022

22 februari 2022

De afgelopen periode zijn er vragen aan NRG gesteld over de reactor, de zeven meest gestelde vragen zijn hier  beantwoord:

  • Waarom is het opstarten van de reactor uitgesteld?

Tijdens controlewerkzaamheden voorafgaand aan de reactorstart is een technisch mankement aangetroffen in een koelsysteem van de reactor. Als gevolg hiervan is de reactor niet opgestart.

  • Is er sprake van een risico voor mens of milieu?

Er is geen sprake van risico voor mens of milieu.

  • Wanneer is de verwachting dat de reactor weer wordt opgestart?

De oorzaak van het mankement is geïdentificeerd en de analyse van de onderliggende oorzaak is uitgevoerd en zal worden ingediend bij de toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het projectteam boekt goede vooruitgang en er is een oplossing voor het herstel van de functionaliteit gekozen. Het plan, met inbegrip van de ondersteunende veiligheidsanalyses, is ingediend bij de ANVS. Na goedkeuring van het plan door de ANVS zal de gekozen oplossing worden geïmplementeerd, waardoor het koelsysteem weer hersteld zal worden. Volgens het huidige reactorschema is nu een onderhoudsperiode ingepland van een maand, NRG streeft er alle werkzaamheden binnen deze geplande onderhoudsperiode te voltooien. De HFR zal weer opgestart worden zodra alle werkzaamheden zijn afgerond en de ANVS hiervoor een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

  • Welke acties worden er ondernomen om te voorkomen dat er tekorten ontstaan of om de reeds aanwezige tekorten op te lossen?

De productieketen voor medische isotopen is kwetsbaar, vanwege een beperkt aantal oudere onderzoeksreactoren in Europa. Het afstemmen van de onderhoudsschema’s van reactoren is daarom van groot belang om de voorzieningszekerheid te kunnen borgen. Indien een reactor of een grote verwerkingsfaciliteit uitvalt kan dit tot tekorten leiden.

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is na een onderhoudsperiode niet opnieuw opgestart vanwege een technisch mankement in het koelsysteem. NRG (de exploitant van de HFR) heeft direct nadat het mankement werd geconstateerd aan betrokken partijen laten weten dat het opstarten van de HFR niet mogelijk was. Nuclear Medicine Europe (NMEU), een organisatie waarin producenten en afnemers van medische isotopen zijn vertegenwoordigd, is op de hoogte gebracht.

Door het Emergency Response Team (onderdeel van het NMEU) is bekeken of andere reactoren eerder dan de geplande datum in bedrijf kunnen gaan, of extra productie kunnen draaien om zo kwetsbare momenten in de planning op te vullen. De Belgische BR2-reactor is eerder dan gepland gestart en ook de MARIA-reactor in Polen heeft aangegeven extra te produceren.

Inmiddels is duidelijk dat de HFR de hele geplande cyclus (van 20 januari – 20 februari 2022) niet zal kunnen produceren. Gezien de grote capaciteit van de HFR kunnen andere reactoren naar verwachting niet de volledige vraag opvangen. Dit heeft geleid tot zorgen bij artsen en ziekhuisapothekers over de continuïteit van toelevering van medische isotopen.

  • Verwachten jullie nog meer mankementen?

De Hoge Flux Reactor staat internationaal bekend als een reactor met een grote capaciteit en hoge beschikbaarheid. NRG voert een inspectie- en onderhoudsprogramma uit om de betrouwbaarheid en hoge benuttingsgraad van de HFR voor het produceren van medische isotopen en het verrichten van onderzoek, nu en in de toekomst, te waarborgen. NRG doet er alles aan om te voorkomen dat zich problemen in de toekomst voordoen.

  • Kan de snel stijgende vraag naar isotopen voor therapeutische doeleinden worden opgevangen indien de productiecapaciteit in Europa niet tijdig wordt vervangen?

De verwachting van experts is dat, indien er geen maatregelen worden genomen, de Europese productiecapaciteit zal uit faseren.  Om afhankelijkheid van landen buiten Europa te minimaliseren en voorzieningszekerheid te borgen, stellen de Europese studies voor om bijtijds maatregelen te treffen, waaronder de bouw van tenminste één nieuwe reactor. Aangezien de ontwikkeling van een reactor ongeveer 10-15 jaar in beslag neemt, dient een besluit over de bouw op korte termijn genomen te worden. Het PALLAS-project is het meest gevorderde initiatief in Europa en zou – indien het kabinet hiertoe zou besluiten – vanaf 2030 operationeel kunnen zijn om tekorten te voorkomen.

  • Wanneer neemt het kabinet een besluit over het PALLAS-project?

Het kabinet verwacht einde eerste kwartaal van 2022 een besluit te nemen over het PALLAS-project op basis van een goed inzicht in de kosten, risico’s, financieringsmogelijkheden, opbrengsten en alternatieven.

 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter