Persbericht

Nuclear Innovation Conference 2024: Bouwen aan de toekomst van kernenergie

29 mei 2024

Nuclear Innovation Conference 2024: Bouwen aan de toekomst van kernenergie – 29 mei 2024

NRG|PALLAS organiseert in samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op 5 en 6 juni de Nuclear Innovation Conference 2024 (NIC2024) in Amsterdam. De conferentie is het platform voor het delen van ervaringen, inzichten en ontwikkelingen op het gebied van kernenergie.

Naarmate de mondiale vraag naar veilige en CO2 neutrale energiebronnen toeneemt, komt kernenergie nadrukkelijker in beeld als cruciale bouwsteen voor de energie mix. De NIC2024 onderstreept de noodzaak van samenwerking en kennisdeling binnen de nucleaire gemeenschap om het potentieel van bestaande reactortechnologieën te benutten én de weg vrij te maken voor de inzet van toekomstige innovaties.

NRG|PALLAS, met meer dan zestig jaar expertise op het gebied van kernenergie, zet zich in voor het bevorderen van samenwerking tussen belanghebbenden, kennisinstellingen en de industrie. De conferentie biedt deelnemers de kans om in contact te komen en spreken met energiebedrijven, leveranciers, toezichthouders, deskundigen en opinieleiders.

De presentaties en discussie bijeenkomsten zijn geconcentreerd rond drie onderwerpen.

  1. Long Term Operation (LTO): Verouderingsbeheer en levensduur verlenging van bestaande reactoren.
  2. Nieuwbouw: Uitdagingen en kansen bij de realisatie van nieuwe Generatie III-+ reactoren en de rol van kleine modulaire reactoren (SMR's). Wat zijn de kritische succesfactoren voor nieuwbouwprojecten.
  3. Geavanceerde reactoren: Wat komt kijken bij het realiseren van innovatieve reactor ontwerpen voor energie, proceswarmte en afvalreductie.

Keynote sprekers op NIC2024 zijn onder meer:

  • William D. Magwood IV, directeur-generaal bij OESO/NEA
  • Aline des Cloizeaux, directeur NENP bij IAEA
  • Ad Louter, Managing Director bij Urenco Nederland
  • Silvio Erkens, Tweede Kamerlid namens de VVD

Voor meer inzicht in het programma en de sprekers: www.nuclearinnovationconference.eu.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Bieke Oskam, Communicatie NRG | PALLAS:  oskam@nrg.eu  +31-6-47401511

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter