Reactie NRG op berichtgeving NOS, 7 september 2016

07-09-2016

De directie van NRG heeft kennisgenomen van de berichtgeving door de NOS, waarin onder andere wordt beweerd dat NRG onder zware financiële druk staat. Het klopt dat de Stichting ECN, en daarmee ook dochterbedrijf NRG, al ruim drie jaar in financieel zwaar weer verkeert. Dit komt voornamelijk door het historisch nucleair afval, wat van de overheid naar het COVRA in Vlissingen verplaatst moet worden. Deze operatie drukt al jaren zwaar op de bedrijfsresultaten: NRG kan de last niet dragen. Wij hebben dan ook alle begrip voor de zorgen van medewerkers, die vrezen dat deze financiële situatie in de toekomst impact zal hebben op de dagelijkse operatie. Wij willen echter benadrukken dat de veiligheid van de nucleaire activiteiten voor NRG prioriteit nummer één is en dat wij niet zullen accepteren dat de veiligheid ooit in het geding komt. Zie onze factsheet over veiligheid.
 
Op het punt van de veiligheid voelen wij ons dan ook genoodzaakt de berichtgeving te corrigeren en te nuanceren. Zo betreft het document waar de NOS zich op baseert geen 'geheim rapport', maar een e-mail met aanbevelingen van een voormalig medewerker, dit is een vaste procedure waar medewerkers die de organisatie verlaten gebruik van kunnen maken. En wat medewerkers van de veiligheidscultuur vinden ligt genuanceerder dan de NOS bericht; de OR heeft hierover vandaag een statement afgegeven.
 
Wij zien in de politiek nu de roep ontstaan om een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen nucleaire installaties in Nederland. NRG wordt regelmatig geaudit op veiligheid, onder andere door de ANVS en de IAEA. De veiligheidscultuur is hier een vast onderdeel van. Ook nu verwelkomen we nader onderzoek en kijken we daar met vertrouwen naar uit.
 
De directie van NRG