Onderzoeksjaarverslag 2014

15-10-2015

Landen met een nucleair programma, zoals Nederland, doen onderzoek om hun nucleaire kennis in stand te houden en uit te breiden. NRG ontvangt van de Nederlandse overheid subsidie om onderzoek te verrichten dat voortvloeit uit het beleid van de overheid op het gebied van ‘nucleair’. De thema’s die behandeld worden in dit onderzoeksprogramma zijn Nucleaire Veiligheid, Stralingsbescherming, Oplossingen voor radioactief afval, een CO2-vrije energievoorziening en Kennistransfer. De resultaten van de verschillende projecten zijn samengevat in dit voor het algemene publiek toegankelijk geschreven jaarverslag.


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu