Nieuws

Altijd op de hoogte

Baanbrekend onderzoek naar nucleaire medicijnen? De bijdrage van kernenergie aan de klimaatdoelen? Wij dragen concreet bij aan een schonere, gezondere wereld.

Volg hier de actuele ontwikkelingen rond ons nucleaire onderzoek, onze adviezen en de productie van levensreddende nucleaire medicijnen.

Op de hoogte blijven van alle nucleaire ontwikkelingen rondom gezondheid en energie? Meld je aan voor onze updates onderaan deze pagina. 

Contact voor de media

Woordvoering coördineert alle inkomende mediavragen. Heb je een vraag, neem dan contact op met:

Cora Blankendaal
Persvoorlichter

Laatste nieuws

02 maart 2021

ENP

De Nederlandse kennisinstellingen NRG, TU Delft, DIFFER, en reactorontwikkelaar Thorizon hebben een kennisconsortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. Recente technologische ontwikkelingen bij de partners vormen de basis voor het verder ontwerpen en testen van belangrijke processen en materialen om een MSR te kunnen bouwen. De MSR kan een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame energiemix: veilige en CO2-vrije energie tegen een concurrerende prijs. Bovendien kan een MSR hoogwaardige warmte voor de industrie leveren en is dit type reactor bij uitstek geschikt voor het gebruik van thorium als brandstof.

14 januari 2021

Stichting NRG en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) willen samen verder als één organisatie. Dit heeft Bertholt Leeftink, CEO NRG/PALLAS vandaag bekendgemaakt tijdens een nieuwjaarstoespraak. Het voorstel voor de nieuwe organisatie wordt dit voorjaar verder uitgewerkt. “Door de krachten te bundelen kunnen we grote stappen zetten in de ontwikkeling en productie van nucleaire medicijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met levensbedreigende ziekten. Hiervoor hebben wij een state-of-the art infrastructuur nodig, die op dit moment in voorbereiding is,” aldus Bertholt Leeftink.

17 november 2020

ENP

Aftrap NIC discussies met een online ronde tafel gesprek en quotes van een aantal sleutelfiguren uit de nucleaire energiesector.

12 november 2020

ENP

NRG is voor het Canadese bedrijf Terrestrial Energy een programma gestart met grafietbestralingstesten in de Hoge Flux Reactor. Dit werk maakt deel uit van een breder programma voor onderzoek van componenten en systemen in de gesmolten zout reactor (IMSR®) centrale, die gebruik maakt van Generatie IV reactor technologie om zeer efficiënte elektrische energieopwekking en warmte voor industriële warmtetoepassingen te realiseren.

15 juni 2020

Afgelopen maand heeft de reactor in Petten een recordproductie gedraaid om dagelijks 30.000 patiënten te kunnen blijven voorzien van medische isotopen. Doordat transport en logistiek bemoeilijkt is door de Coronacrisis, wenden Europese producenten zich nu tot NRG.

28 mei 2020

Stichting NRG (voorheen Stichting ECN) en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) zetten een belangrijke stap voorwaarts. Zowel de directies als de raden van toezicht van beide organisaties vormen een personele unie.

17 april 2020

nvesteer nu in de toekomst! Nederland staat aan de vooravond van een belangrijke keuze: in hoeverre investeren wij als samenleving in de toekomst van onze nucleaire sector? De uitkomst van de politieke besluitvorming hieromtrent heeft grote invloed op de keuzemogelijkheden van onze kinderen en kleinkinderen.

18 maart 2020

Het Coronavirus heeft een wereldwijde impact. De uitbraak hiervan en de bijbehorende overheidsmaatregelen leiden tot een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. NRG volgt hierin de ontwikkelingen op de voet en neemt de landelijke maatregelen die de Nederlandse overheid voorschrijft over.

06 januari 2020

Het oude chemisch laboratorium en het oude materiaalkundelaboratorium, van beide ca. 65 x 50 meter zijn de afgelopen maanden zowel radiologisch, chemisch als asbest gesaneerd en leeggemaakt. Naast de oude laboratoria verdwijnt ook de zuidelijke markante schoorsteen van 40 meter hoog.

19 december 2019

Vandaag is het nieuwe brandweerconvenant ondertekend. Daarmee wordt de samenwerking op het gebied van incident- en rampenbestrijding op het OLP-terrein verder verbeterd.