Nieuws

Altijd op de hoogte

Baanbrekend onderzoek naar nucleaire medicijnen? De bijdrage van kernenergie aan de klimaatdoelen? Wij dragen concreet bij aan een schonere, gezondere wereld.

Volg hier de actuele ontwikkelingen rond ons nucleaire onderzoek, onze adviezen en de productie van levensreddende nucleaire medicijnen.

Op de hoogte blijven van alle nucleaire ontwikkelingen rondom gezondheid en energie? Meld je aan voor onze updates onderaan deze pagina. 

Contact voor de media

Woordvoering coördineert alle inkomende mediavragen. Heb je een vraag, neem dan contact op met:

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter

Laatste nieuws

03 maart 2022

De  HFR is op 20 januari 2022 niet opgestart als gevolg van een lekkage in een watersysteem. Het betreft een systeem dat water levert voor testfaciliteiten, die zich bevinden aan de buitenzijde van de reactorkern. De lekkage bevond zich in de reactorhal, binnen de zogenoemde insluiting. Er is geen risico geweest voor nucleaire veiligheid, mens of milieu.

01 maart 2022

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager PALLAS: ‘Dit is een prachtige stap voorwaarts. Onze aanpak, project-specifiek ecologisch onderzoek, heeft aangetoond dat stikstofdepositie de realisatie van de PALLAS-reactor en onze productiefaciliteit het NHC niet in de weg staat.’

22 februari 2022

Waarom is de reactor niet opgestart? Welke acties worden er ondernomen om te voorkomen dat er tekorten ontstaan of om de reeds aanwezige tekorten op te lossen? en andere vragen worden beantwoord in dit bericht.

17 februari 2022

Sietsche Eppinga zal per 1 maart 2022 aantreden als Construction Director PALLAS-reactor. Sietsche gaat leiding geven aan de bouwwerkzaamheden voor de PALLAS-reactor op de Energy and Health Campus in Petten.

14 februari 2022

VVD-Kamerlid Silvio Erkens, en CU-Kamerlid Pieter Grinwis, beiden woordvoerder Klimaat en Energie voor hun partij, brachten 11 februari een bezoek aan de Energy & Health Campus in Petten. Erkens en Grinwis zijn deze middag in gesprek gegaan met directieleden en programma managers van NRG|PALLAS over de ontwikkeling van nieuwe nucleaire kennisinfrastructuur voor de toepassingen energie en gezondheid.

04 februari 2022

Wereldkankerdag, een hart onder riem voor alle kankerpatiënten

23 december 2021

Eric Cervi, heeft de prijs voor het beste 2021 proefschrift op het gebied van vloeistofdynamica ontvangen van de Italiaanse Unie van Thermo-Fluid Dynamics (UIT).

09 december 2021

Hans Meeussen aangesteld als universitair hoofddocent (UHD) aan de TU Delft

26 november 2021

Peter Dijk zal per 1 februari 2022 aantreden als Programmadirecteur PALLAS.